18
سه شنبه 23 بهمن 1397
شماره 7600
ایرانشهر
23023442
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم

صدای استان‌ها

پیام‌های خود را با این شماره در میان بگذارید.

دود نیشکر در چشم خوزستان

آلایندگی صنعت نیشکر با وجود این‌که در خوزستان قطعی است، اما حفظ اشتغال دست مسئولان را برای کنترل آلودگی این صنعت بسته
خوزستان
خوزستان است و خبرهایی که هر روز جنجالی می‌شود. این خطه انگار به سرزمین آب‌های آلوده، تالاب‌های نیمه‌جان، نخل‌های سربریده و هوای غبارآلود مبدل شده است.