بازگشت نخبگان از ۱۰۰دانشگاه برتر
معاون علمی و فناوری رئیس‌جمهور از بازگشت نخبگان ایرانی از ۱۰۰دانشگاه برتر جهان به کشور خبر داد.