26
سه شنبه 24 بهمن 1396
شماره 7321
شهر-۲
23023614
02123023901
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم

تذکر، ابزار نظارتی شوراهاست

یادداشت
تذکر از ابزارهای نظارتی شوراهاست. درواقع شورای شهر یک‌بار می‌تواند با نصف به علاوه یک رأی شهردار را منصوب کند
تصویر شهر
در روزهای برفی تهران وقتی شاخه‌های بسیاری از درخت‌های شهر زیر سنگینی برف شکست

برق گرفتن از زباله در تهران

شهردار تهران می‌گوید در سال 97اتفاقات خوبی در زمینه ایجاد زباله‌سوز و فرایند استخراج برق از زباله رخ می‌دهد
گزارش
«پرونده نیروگاه برق زباله‌سوز تهران هنوز بسته نشده است»؛ این مطلب را شهردار پایتخت به ایسنا گفته است
با مردم

با مردم

با سلام و تشکر از روزنامه وزین همشهری، درخصوص پیگیری حقوق بازنشستگان لطفا به سازمان برنامه و بودجه و کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی بگویید
بودجه شهرداری جوابگوی تکمیل خطوط 6 و 7مترو نیست
برای تکمیل صددرصدی خطوط 6و 7متروی تهران به حدود 5هزار میلیارد تومان نیازمندیم که با این روند تخصیص بودجه برای متروی تهران، امکان تکمیل این خطوط وجود ندارد.
PDF شهر-۲
کوتاه شهر-۲
در ستون با مردم روزنامه همشهری مورخه9/10/96 شهروندی از تأخیر قطارهای اسلامشهر گلایه کرده بود.