ارائه گزارش تخلفات شهرداری سابق به قوه قضاییه

حالا توپ در زمین قوه قضاییه‌است. دادستان تهران چندی پیش از سخنان شهردار تهران هنگام ارائه گزارش 500صفحه‌ای از 12سال گذشته و انتقاد از عملکرد همکار پیش از خود انتقاد کرده و از محمدعلی نجفی خواسته بود، «آبروی مومن» را حفظ کند و اگر سندی دارد، در اختیار قوه قضاییه قرار دهد، نه اینکه از تریبون‌های عمومی اعلام کند.