نامه فروشندگان مواد دخانی به رئیس مجلس

فروشندگان و توزیع‌کنندگان مواد دخانی تولید داخل با ارسال نامه‌ای به رئیس مجلس، خواستار تغییر بند الحاقی ۷ به تبصره ۶ لایحه بودجه ۱۳۹۷ شدند که موجب افزایش ۳۵ تومانی هر نخ سیگار تولید داخلی می‌شود.