30
سه شنبه 24 بهمن 1396
شماره 7321
جامعه
۲۳۰۲۳۶۱۸
۰۲۱۲۳۰۲۳۹۰۵
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم

احتساب آثار مدارک تحصیلی حین خدمت

ایثارگران
سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی وقت در تاریخ 93/12/24 برابر مصوبه شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی در جلسه مورخ 93/10/8 و بنابه پیشنهاد معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور و در پاسخ به استعلام دستگاه‌های اجرایی درخصوص امکان پذیرش مدارک تحصیلی که کارمندان با رعایت ماده 61 قانون مدیریت خدمات کشوری حین خدمت اخذ و برای استفاده از آثار استخدامی آن را به دستگاه متبوع ارائه می‌کنند، به استناد بند5 ردیف ب ماده 116 قانون مذکور به شرح زیر تصمیم گرفت:
ویژه
معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده با بیان اینکه اقدامات مؤثر و کارآمدی در ممانعت از اعمال خشونت علیه زنان در ایران صورت گرفته است، تأکید کرد: به‌رغم اقدامات خوبی که انجام شده ما هنوز با چالش‌ها و موانعی در این زمینه روبه‌رو هستیم.

وقت نشاط در مدارس

همشهری در گفت وگو با کارشناسان، موانع ایجاد فضای شادی و نشاط در مدارس را بررسی می کند
گفت وگو
نمای اول: دختران کوچک خواب‌آلود با آن مانتوهای آبی آسمانی و مقنعه‌های سفید که دورش را با تورهای صورتی، زرد و سبز دوخته‌اند و کیف‌هایی که پشت کمر آنها سنگینی می‌کند، در صف‌های بلند حیاط مدرسه، کنار هم ردیف شده‌اند و به حرف‌های خانم ناظم گوش می‌کنند؛