روزی برای همه ایرانیان

راهپیمایی 22بهمن و جشن 40سالگی انقلاب امسال در بیش از هزار شهر و 10هزار روستا به‌صورت همزمان برگزار می‌شود. چهره‌ها، گروه‌ها، احزاب و نهادهای مختلف سیاسی از مردم خواسته‌اند در راهپیمایی امسال شرکت کنند و پیام وحدت و مقاومت در برابر فشارهای آمریکا بدهند.