40سال با تحولات عمرانی شهر تهران

شهر تهران در 40سالگی انقلاب اسلامی به لحاظ زیرساخت‌های عمرانی آنچنان متحول شده که گویی به شهر دیگری تبدیل شده است.