11
پنج شنبه 18 بهمن 1397
شماره 7599
جهان
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
ویژه
جلد روزنامه های معروف جهان را ببینید.
رویداد
نزاع سیاسی در واشنگتن بر سر برنامه‌های دونالد ترامپ به‌تدریج از دوگانه دمکرات - جمهوریخواه عبور کرده و وارد مرحله جدیدی شده است؛ مرحله‌ای که حامیان سنتی دولت هم در پی سیاست‌های ساختارشکنانه دونالد ترامپ به صف منتقدان او پیوسته و تلاش می‌کنند اختیارات رئیس‌جمهور جدید آمریکا را بیش از گذشته محدود کنند.

5 دروغ رئیس جمهور آمریکا در سخنرانی کنگره

گزارش
دونالد ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا، در سخنرانی سالانه خود در کنگره، به‌جز حمله به دمکرات‌ها و کور‌کردن آخرین امیدها برای تمرکز بر همبستگی در کشورش، ادعاهای زیادی را مطرح کرد که در درستی آنها، تردید زیادی وجود دارد.