08
دو شنبه 17 بهمن 1401
شماره 8708
صفحه‌آخر
23023607
02123023900
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم

غیبت معنادار ایران در لیست بدمزه‌ترین غذاهای دنیا

فهرست خوب
ما در ایران، حسابی بر سر اینکه کدام غذاهایمان بدمزه‌ترین غذاهای دنیا هستند دعوا داریم.
ویژه
حال خوب اعتکاف
نمایشگاه آثار نقاشی حسن روح‌الامین، چهره برگزیده هنر انقلاب با عنوان «دل نگاره» در موزه هنرهای شرقی مسکو افتتاح شد.
اولین قدم در کمک به دیگران، هر چند کوچک، می‌تواند اثرات عظیمی داشته باشد.
شکاف طبقاتی اثر کری کاریئون
قابِ انقلاب

آنِ رویشِ لاله

قاب‌های انقلاب بسیارند و بی‌شمار.
باران دوقلوها در نیویورک

باران دوقلوها در نیویورک

تولد دوقلوها، نه فقط برای خانواده آنها که برای بیمارستان‌ها هم اتفاق خاصی است.
بازنشستگی زن 91ساله
بازنشستگی زن 91ساله
انسان تا کجا می‌تواند و البته می‌خواهد، کار کند؟ خیلی‌ها می‌خواهند هرچه سریع‌تر بازنشسته شوند، اما برای برخی دیگر، تا وقتی رمق باقی است، ‌کار ادامه دارد.
تکنولوژی خوب
دوران کرونا یادتان هست؟ خستگی بی‌پایان کادر درمان که باعث می‌شد اغلب با همان لباس‌ها به خواب رفته و حتی بعضی از آنها در حین امدادرسانی، جان بسپارند.
PDF صفحه‌آخر
کوتاه صفحه‌آخر
زمستان‌ها همه‌‌چیز دست به‌دست هم می‌دهند تا هوا را آلوده کنند.
در گذشته اگر کسی در مدرسه به مشکلی برمی‌خورد و نیاز به مشاوره داشت، یا باید می‌رفت پیش مدیر مدرسه یا نهایتا معلم پرورشی.