24
دو شنبه 17 بهمن 1401
شماره 8708
پرونده4
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم

سوژه‌شدن رفتارهای غیراخلاقی شاه در جراید بین‌المللی

روایت مورخ
در کتاب «مصاحبه با تاریخ»، از قول «اوریانا فالاچی»، خبرنگار معروف ایتالیایی نوشته شده: «اگر شاهی وجود داشته‌باشد که از او همیشه در رابطه با زنان صحبت شده، شخص محمدرضا پهلوی بوده‌است.»
ویژه
از لحاظ مسائل اخلاقی و جنسی، چیزهایی هست که گفتن و شنیدنش عرق شرم بر پیشانی انسان می‌آورد.
مصطفی مهذب، مسئول حفاظت از کاخ‌های سلطنتی، یکی از افرادی که سینه‌ای مملو از ناگفته‌ها درباره تاریخ انقلاب اسلامی و خاندان پهلوی دارد، در بخشی دیگر از خاطراتش از فساد اخلاقی خاندان پهلوی می‌گوید...

یادداشت‌های علم؛ گواه فساد شاه

روایت جواد منصوری؛ پژوهشگر تاریخ معاصر ایران از فساد اخلاقی پهلوی
گزارش
برای واکاوی تاریخ رژیم ستمشاهی چه چیزی بهتر از روایت نزدیکان و همراهان شاه می‌تواند باشد؟ در کلام و یادداشت‌های آنها، زوایای مختلف زندگی پهلوی برای نسل جوان قابل تفکر است تا نقاط تاریک این برهه از تاریخ روشن شود.