22-23
دو شنبه 17 بهمن 1401
شماره 8708
پرونده 2و3
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم

عیاشی‌های درباریان

فساد اخلاقی در دربار خاندان پهلوی گویا هیچ حد و مرزی نداشت و آنقدر عیان شده بود که اعضای این خانواده هیچ ابایی از آن نداشتند.
ویژه
«اوریانا فالاچی»، خبرنگار معروف ایتالیایی در کتاب «مصاحبه با تاریخ»: «اگر شاهی وجود داشته ‌باشد که از او همیشه در رابطه با زنان صحبت شده، شخص محمدرضا پهلوی بوده ‌است.»
اسدالله علم وزیر دربار و نخست‌وزیر شاه در خاطراتش نوشته است: زمانی که سلطان قابوس، پادشاه عمان به ایران آمد و رفت، شاه از من پرسید:در این دو شب چه کرد؟

یک خاندان سراپا عیاش

مراکز فساد و فحشا با صرف بودجه‌های کلان در دوره پهلوی عموما و عامدا با هدف کشاندن جامعه به انحطاط اخلاقی گسترش می‌یافت
گزارش
یکی از مشخصات جامعه ایران در سال‌های 1342تا 1357گسترش و رواج انواع فساد اداری، مالی و اخلاقی در ارکان دولت و جامعه بوده است که در نتیجه آن ثروت ملت توسط دولت و دربار سلطنتی حیف و میل می‌شد یا به جیب یغماگران خارجی می‌رفت.