نکته بازی/ هر روز، یک داستان

بایرلورکوزن این هفته در حالی میهمان آگزبورگ بود که سردار آزمون در فهرست 18نفره این تیم حضور نداشت.