مهمانی زباله‌ها درحاشیه سمیرم

جانمایی غیراصولی دپوی زباله در جنوب سمیرم قصه پر غصه کشاورزان و باغداران از 3دهه پیش است
3دهه پیش بود که محل دپوی زباله در جنوب شهرستان سمیرم استان اصفهان جانمایی شد. این جانمایی غیراصولی و تجمع زباله در 5کیلومتری جنوب سمیرم موجب شده ‌ با هر بار وزش باد از سمت جنوب، انبوهی از پلاستیک، حجمی از حشره‌‌های موذی و بویی نامطبوع به هوا بلند شود.