دختر 8ساله، گروگان راننده پژو

مرد ناشناسی که دختر 8ساله‌ای را ربوده بود، وقتی در طرح مهار پلیس گرفتار شد گروگانش را رها کرد و با پای پیاده گریخت.