طلب گندم‌کاران را بدهید

خبر:  عطاءالله هاشمی رئیس بنیاد ملی گندم‌کاران می‌گوید ۲۵روز است دولت از کشاورزان گندم خریداری کرده ولی پول آنها را پرداخت نکرده‌ و هم‌اکنون ۲۰هزار میلیارد تومان به کشاورزان بابت خرید گندم بدهکار است.