دستگیری 53 متهم ارزی

ششمین نشست دادستان تهران و مدیران مسئول رسانه‌های اقتصادی روز گذشته برگزار شد.