گزارش پلیس از آخرین وضعیت مرز مهران
رئیس پلیس راه گفت: خوشبختانه هنوز در پارکینگ‌های مرز مهران ظرفیت برای پارک خودروهای شخصی زوار وجود دارد و از این لحاظ نگرانی وجود ندارد.