پارک ملی گلستان در معرض خطر است

مدیرکل حفاظت محیط‌زیست گلستان با یادآوری موانع و مشکلاتی که برای صیانت از پارک ملی گلستان وجود دارد، گفت: درصورت استمرار این وضعیت نگهداری قدیمی‌‌ترین پارک ثبت شده ایران با چالش جدی مواجه شده و خطر نابودی گونه‌های ارزشمند و نادر گیاهی و جانوری آن را تهدید می‌کند.