• سه شنبه 24 فروردین 1400
  • الثُّلاثَاء 1 رمضان 1442
  • 2021 Apr 13
دو شنبه 22 مهر 1398
کد مطلب : 85088
+
-

اردوغان و کردها

کتابخانه
اردوغان و کردها


بهروز رشیدی ـ  روزنامه‌نگار

بلاهت است اینکه بپنداری ماجرای کردها و اردوغان صرفا یک اتفاق سیاسی یا فقط یک جنگ محدود و منطقه‌ای است و ربطش به مدنیت و فرهنگ ما احیانا فقط از دریچه‌های سطحی و از اشتراکات قومیتی است. نیز بلاهت است این هم که خیال کنی تخلخل این خسران فقط محصول جنگ و جابه‌جایی اجباری مردم است! لابد این یک حدس بعید نیست که جابه‌جایی زورمدارانه مردم و مهاجرت به‌زور و عنف هرجا رقم بخورد، می‌شود تکه پاره‌های فرهنگ و هنر را زیر لگدکوب‌ها و فرارها مشاهده کرد. حالا هم حکایت کردها و سوریه و جنگ و... شرح این خسران و خون‌جگر بماند تا وقت دگر... اما به همین مناسبت یک کتاب مهم و خواندنی را در مورد شرح حال فرهنگ‌‌ها در نتیجه مهاجرت از این رقم را بشناسیم. کتاب
ارتباطات فرهنگی« CU  LT URES»   IN   «CONTACT »نوشته دریک هوردر رویکردی انسان‌محور دارد و یک سطح عالی از تجزیه و تحلیل را با نگاه بین‌المللی و متکی به تاریخ اجتماعی فرهنگ رو می‌کند. این کتاب نمایشی برجسته و خواننده‌پسند هم از نظر زمان و هم از نظر مکانی ارائه کرده است. بی‌اغراق می‌گویم کتاب Dirk Hoerder عالی است، چون پیچیده‌ترین و جامع‌ترین نقد فرهنگی و نقد فرهنگ‌های متأثر از جابه‌جایی اجباری مردم و مهاجرت است و این کتابی است با وسعت و دستاوردی بزرگ برای بررسی‌های فرهنگی جوامع معاصر... این کتاب با سند و مدرک و دلیل و تاریخ اثبات می‌کند که تلفات بزرگ فرهنگی جابه‌جایی آدمیان از سر ناچاری چطور و چگونه یک فرهنگ را می‌بندد به توپ. و این هم بعضی از جستارها و نوشته‌های مهم کتاب:  جهان فرهنگ در حرکت... جهان‌های مدیترانه یهودی-مسیحی- اسلامی... مهاجرت و تغییر... مخاطره و اقتصاد اخراج‌های مذهبی... جامعه عثمانی، اروپا و آغاز تماس استعماری... دنیاهای دیگر و اروپا تا قرن هجدهم... آفریقا و سیستم‌های مهاجرت برده... مستعمرات شهرک‌سازی‌... مهاجرت اجباری کارگری... مهاجرت و تبدیل: جهان‌بینی‌ها، فرهنگ مادی، سلسله‌مراتب... سیستم‌های مهاجرت بین‌قاره‌ای... اروپا: مهاجرت‌های داخلی از قرن هفدهم تا نوزدهم... سیستم مهاجرت روسو - سیبری.... مهاجرت‌های جمعی پرولتری... سیستم کار قراردادهای آسیایی و مهاجرت شفاف... گروه‌های امپریال و ادعای فرهنگی ساب‌الترن... استراتژی‌های بین‌فرهنگی و درهای بسته...

این خبر را به اشتراک بگذارید