• شنبه 2 مهر 1401
  • السَّبْت 27 صفر 1444
  • 2022 Sep 24
شنبه 7 اردیبهشت 1398
کد مطلب : 53744
+
-

مفهوم آزادی

ویترین
مفهوم آزادی


«آزادی» واژه‌ای کهن با مفاهیم جدید است. در روزگار ما معانی فراوانی را برمی‌تابد. عده‌ای آن ‌را تنها نیاز واقعی بشر در جوامع مدرن می‌دانند. برخی نیز درباره سوءاستفاده از آن هشدار می‌دهند. دانشمندان و فلاسفه درباره این مفهوم گسترده با هم بحث می‌کنند و سیاستمدار‌ها را به چالش می‌کشند.

«مفهوم آزادی» کتابی است نوشته عبدالله عُروی، اندیشمند مغربی که سعی کرده است در این کتاب مفهوم آزادی را در جامعه شرقی سنتی و مدرن بررسی کند. مخاطب در این کتاب با زوایای تاریخی و جدید مفهوم آزادی آشنا شده و به تامل درباره آن دعوت می‌شود. عُروی که خود از هواداران مدرنیته و خواستار گسست با سنت است، آزادی را همتراز با بارزترین مفاهیم مدرنیته می‌داند. کتاب مفهوم آزادی غیر از یادداشت مترجم؛ سیدمحمد آل‌مهدی، پیشگفتار نویسنده، فهرست منابع و نمایه 5فصل و یک نتیجه‌گیری دارد. این کتاب 134صفحه دارد و قیمت آن 16هزار تومان است. نشر اختران ناشر کتاب مفهوم آزادی است. طرح جلد تفکربرانگیز کتاب نیز کاری است از بتی بریران.

 

این خبر را به اشتراک بگذارید
در همینه زمینه :