• دو شنبه 11 مهر 1401
  • الإثْنَيْن 7 ربیع الاول 1444
  • 2022 Oct 03
یکشنبه 24 بهمن 1400
کد مطلب : 153748
+
-

بحران آب در کمین است

آب
بحران آب در کمین است

مرکز پژوهش‌های مجلس درگزارش اخیر خود با عنوان بررسی تحلیلی شرایط موجود و تبیین وضعیت آینده بحران آب در ایران هشدار می‌دهد فقر آبی درکمین است. براساس پیش‌بینی‌های بازوی پژوهشی مجلس، سرانه منابع آب تجدیدپذیر به ازای هر نفر در ایران تا سال ۱۴۲0 با فرض جمعیت ۱06میلیون نفری و در دسترس بودن ۱0۳میلیارد مترمکعب آب تجدیدپذیر به 976مترمکعب در سال می‌رسد، که بیانگر وضعیت بحران آبی درکشور است. طبق آمار رسمی شدت بحران در مناطق وسیعی از ایران به‌مراتب بیشتر از این میزان است.

226 میلی‌متر
متوسط بارش در ۱۳سال اخیر با 9درصد کاهش نسبت به میانگین بلندمدت به ۲۲6میلی‌متر رسیده است. ازطرفی افزایش متوسط دما به‌میزان 1.1درجه در دوره ۵۲ساله اخیر، باعث شده است نوع بارش‌ها از برف به باران تغییر کند. این تغییر نوع بارش، آثار منفی بر رودخانه‌ها در فصول گرم داشته و سبب کاهش آب رودخانه‌های با منشأ ذوب برف در ماه‌های گرم سال خواهد شد. به‌همین دلیل، بسیاری کشاورزان با کم آبی فراوان روبه‌رو می‌شوند.

2 برابر
با توجه به شرایط بارش و افزایش دما، قطعا کاهش قابل توجه منابع آب رخ خواهد داد. همزمان با این رخداد، به‌دلیل توسعه صنعتی و افزایش مصرف، میزان برداشت از منابع آب سطحی و زیرزمینی افزایش می‌یابد و کشور وضعیت مناسبی از نظر استفاده از میزان منابع آب تجدیدپذیر ندارد. طبق استاندارد‌های جهانی میزان مصرف آب تجدیدپذیر نباید بیشتر از 40درصد باشد درحالی‌که در ایران 2برابر این میزان است.

38 درصد
در سال‌جاری، به‌دلیل کاهش بارش، کشور دچار خشکسالی شده و حجم بسیاری از مخازن سدها کاهش یافته است؛ به‌طوری‌که هم‌اکنون فقط 38درصد از حجم مخازن سدهای کشور پر است. طبق آمار‌ها امسال متوسط بارش نسبت به میانگین بلندمدت یک درصد کمتر شده است و اغلب استان‌ها دچار کم‌بارشی شده‌اند.

136.000.000.000 مترمکعب
میزان کسری مخازن آب زیرزمینی در 4دهه به ۱۳6میلیارد مترمکعب رسیده است. این کسری عظیم حجم آبخوان‌ها، ضمن ایجاد فرونشست و افزایش ریسک آلودگی منابع آب زیرزمینی، مصارف وابسته به این منابع آب ازجمله کشاورزی را نیز تهدید می‌کند. با ادامه روند کنونی، خطر خشک شدن چاه‌ها در بسیاری از دشت‌ها مورد انتظار است.
 

این خبر را به اشتراک بگذارید