• چهار شنبه 10 اردیبهشت 1399
  • الأرْبِعَاء 6 رمضان 1441
  • 2020 Apr 29

6 میلیون‌شغل در معرض تهدید

اگر قرنطینه سخت‌گیرانه ادامه یابد تا 6.4میلیون نیروی کار ایران شغل خود را در اثر کرونا از دست می‌دهند.
گزارش همشهری از بیمارستان صحرایی کرونا در تهران؛ 40روز بعد

نقاهتگاه درخواب

هزارتختِ خالی سرباز وظیفه را محاصره کرده.

جامعه قدرتمند در برابر کرونا

به مناسبت فرارسیدن هفته «شوراها»
ظهور نابهنگام ویروس کرونا، همه جهان را با شوکی بی‌سابقه روبه‌رو ساخت.

بلقیس و عاشقانه‌های دیگر

بهار در بازار کتاب ایران با شکوه نویسندگانی آغاز می‌شود که کتاب‌هایشان در اداره کتاب مانده و به نمایشگاه نمی‌رسد.

حمایت‌های ضدکرونا بر پایه الگوی توسعه

کرونا، ضربه نهایی را به اقتصادی زد که به‌واسطه رانتی‌شدن، بیمار شده بود و دولت برای جبران تبعات این ضربه، دست‌به‌کار اجرای سیاست‌هایی شد که برخی حامی آن هستند و برخی منتقد.

دلم برای فوتبال تنگ شده است

یک سال پس از تعطیلی برنامه پربیننده 90، عادل فردوسی‌پور همچنان ترجیح می‌دهد که سکوتش را نشکند.

رهبران جهان روی خط پاستور

دیپلماسی دولت دوازدهم علاوه بر تحریم‌های آمریکا ذیل فشار سنگین 2ماهه کرونا هم بوده است.
تهران در انتظار تصمیم عاجل اما کارشناسانه

ماسک برای متروسواران اجباری شد

روزهای پایان قرنطینه شهر تهران فردا به عدد  20می‌رسد.

۱۰ فیلم ایرانی محبوب