04
چهار شنبه 10 اردیبهشت 1399
شماره 7929
درنگ
23023607
02123023901
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
14 منتقد و روزنامه‌نگار انتخاب کردند

۱۰ فیلم ایرانی محبوب

2هفته پیش که پرونده ۱۰ فیلم خارجی برای روزهای خانه‌نشینی را منتشر کردیم رعایت عمومی نسبت به کرونا بیشتر از امروز و خیابان‌ها خلوت و خانه‌ها شلوغ‌تر از امروز بود.