23
چهار شنبه 10 اردیبهشت 1399
شماره 7929
جهان
۲۳۰۲۳۶۲۷
۰۲۱۲۳۰۲۳۹۱۰
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم

کیوسک

کیوسک
گزارش
سرگذشت غم‌انگیز قوم روهینگیا با هجوم ویروس کرونا غم‌انگیزتر هم شده است.

امارات؛ فاصله از آمریکا نزدیکی به ایران

گفت‌وگو با سید احمد نکوئی درباره روابط ایران و امارت و کشورهای عرب منطقه خلیج فارس
افزایش تماس‌های دیپلماتیک میان مقامات ایران و امارات، توجه بسیاری از رسانه‌ها را به روابط میان این 2کشور مهم در حاشیه شمالی و جنوبی خلیج‌فارس جلب کرده است؛ روابطی که اگرچه طی سال‌های گذشته تنش‌های متعددی را تجربه کرده اما حالا به‌نظر می‌رسد در مسیر اصلاح و ترمیم قرار گرفته است.