۱۰ فراورده فراسودمند عناب در خراسان جنوبی رونمایی می‌شود

رئیس جهاد دانشگاهی خراسان جنوبی در نشستی خبری گفت: از ۱۰ فراورده فراسودمند عناب تولیدشده در خراسان جنوبی رونمایی می‌شود