چرخش آفریقا به سمت مسکو

با وجود اعلام بی‌طرفی بسیاری از کشورهای آفریقایی در جنگ اوکراین، جهت‌گیری کلی کشورهای این قاره به ‌سوی روسیه است
از زمان آغاز جنگ در اوکراین بسیاری از دولت‌های آفریقایی هیچ جانبداری و یا حمایت رسمی از هیچ‌کدام از طرفین جنگ نداشته‌اند، اما اکنون یک سال پس از این جنگ به‌نظر می‌رسد که کفه ترازو در آفریقا به نفع روسیه سنگینی می‌کند.