وقتی فروشنده، مأمور دریافت مالیات می‌شود

حتما برایتان پیش آمده که هنگام خرید یا پرداخت هزینه رستوران و... در فیش پرداختی‌تان با واژه «مالیات بر ارزش افزوده» روبه‌رو شوید. اما ممکن است برای برخی این سؤال مطرح شود که مالیات بر ارزش افزوده چیست و چطور محاسبه می‌شود.