افزایش 15 درصدی ویزیت پزشکان عمومی و متخصص

​​​​​​​ دیروز تعرفه های پزشکی که در جلسه ۷ اردیبهشت ۱۳۹۹ هیات‌وزیران به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان برنامه ‌و بودجه کشور و تأیید شورای عالی بیمه سلامت کشور و به استناد قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه کشور، تصویب شده بود، برای اجرا به دستگاه‌های ذی‌ربط ابلاغ شد.