4
دو شنبه 15 اردیبهشت 1399
شماره 7933
اقتصاد
23023624
02123023902
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم

فهرست مشاغل پرخطر قابل ‌بازگشایی امروز اعلام می‌شود

در ادامه بازگشایی مشاغل و کسب‌وکارها، امروز براساس مصوبه دولت و ستاد ملی مقابله با کرونا، فهرست مشاغل پرخطر قابل‌بازگشایی با رعایت ضوابط بهداشتی اعلام می‌شود.
نقدینگی‌ تازه‌واردها در40روز گذشته، در کدام صنایع‌سرمایه‌گذاری شد؟

میزان و مسیر پول‌های بورس

هدف پول‌های تازه‌نفس، سهام صنایع دارای مزیت نسبی است؛ این ادعا را آمارها هم تأیید می‌کنند.