مطب آنلاین

هراس از کرونا موجب رونق بازار ویزیت آنلاین پزشکان شده است
جبر کرونا موجب شده است تا اکثر کارهایمان آنلاین شود.