روایت نجات 4محکوم به قصاص از مرگ

«در 7‌ماه اخیر هیچ اولیای دمی حاضر به اجرای حکم قصاص در پایتخت نشد و این اتفاق نادر و بی‌سابقه است.» این چکیده صحبت‌های محمد شهریاری، سرپرست دادسرای جنایی تهران است که دیروز در جلسه آزادی 4محکوم به قصاص عنوان کرد.