21
چهار شنبه 15 اسفند 1397
شماره 7619
حوادث
23023622
02123023909
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم

با مردم

با مردم
مدتی است که کپسول گاز مایع در شهرهای مختلف سیستان و بلوچستان کم شده است.
با پیدا شدن جسد بی‌جان دختری 15ساله که اوایل اسفندماه گم شده بود، تحقیقات پلیس برای کشف راز مرگ او آغاز شده است.
در عملیات گسترده پلیس پایتخت ٢٨٠شرور دستگیر شدند

فرجام «عشق لاتی»

داخلی
اتهام بیشترشان شرارت و درگیری است. بسیاری از آنها مهمان ثابت زندان هستند و پرونده‌شان پر است از سوابق نزاع، درگیری و شرارت.
راننده لودر راهداری وقتی در میان انبوهی از برف و یخ مشغول بازکردن جاده بود، ناگهان گرفتارریزش بهمن شد.
PDF حوادث
کوتاه حوادث
راز جسدی که در زمین‌های خاکی بزرگراه رسالت کشف شده بود با دستگیری نوجوان 16ساله واعتراف او به جنایت رازگشایی شد.