رونمایی از خودروهای پرسرعت الکتریکی
رونمایی از خودروهای برقی جدید در ایتالیا و آلمان باعث شگفتی طرفداران نسل جدید خودروها در جهان شده است.