مرگ پسر 9ماهه عراقی در پایتخت

خانواده عراقی به تصور درمان ارزان‌تر کودکشان راهی تهران شدند اما این سفر با مرگ پسربچه 9ماهه پایان یافت