4
سه شنبه 24 مهر 1397
شماره 7505
اقتصاد
23023624
02123023902
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
ویژه
بازگشت ب0ه کارت سهمیه‌بندی سوخت یا افزایش قیمت حامل‌های انرژی؟ کدام گزینه نهایی نشست‌های مشترک کمیسیون انرژی مجلس و مقامات وزارت نفت خواهد بود؟

حرف‌های صریح اقتصاددانان با رئیس‌جمهور

روحانی با اقتصاددانانی از طیف‌های گوناگون فکری دیدار کرد و فرصتی به آنان داد تا انتقادهایشان را با صراحت مطرح کنند
گزارش
دیروز رئیس‌جمهور در قالب دیداری که قرار بود با امضاکنندگان دومین نامه اقتصاددانان درباره شرایط اقتصادی کشور برگزار شود، با جمعی از استادان اقتصاد دانشگاه‌ها، دیدار کرد.