17
سه شنبه 24 مهر 1397
شماره 7505
سلامت
123
456
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
خبر
4 میلیون و 800 هزار مورد همپوشانی با سازمان تأمین اجتماعی وجود داشت که  در طرح رفع همپوشانی ۲میلیون همپوشانی بیمه‌ای حذف شد.
رئیس‌کل سازمان نظام پرستاری ایران:وضعیت پرستاری ایران در کف استانداردها هم قرار ندارد

اصلی‌ترین خواسته پرستاران

سلامت
فشارسنگین کار، کمبود شدید نیروی انسانی، تحمیل اضافه‌کاری و انباشت معوقات چندده‌ماهه و تأخیرهای طولانی در دریافت مطالبات و... ازجمله موضوعاتی است که نه‌تنها سبب شده میزان رضایتمندی شغلی پرستاران در جامعه به حد پایین برسد بلکه باعث شده شاهد موج گسترده‌ای از مهاجرت این قشر به کشورهای مختلف ازجمله آمریکا، کانادا، استرالیا، اروپا و حتی کشورهای حاشیه خلیج‌فارس باشیم.