کسی که گل سرخ را می شناسد

چند سطر در سوگ سعدی یوسف شاعر نامدار جهان عرب
«چندی بعد اردیبهشت با روح و رایحه‌اش/ چون جهانگردی رخت برمی‌بندد/ و نشانه‌های تعجب را روی غبار پنجره جا می‌گذارد/ و ماندگاری را برای من به میراث می‌نهد.»