بفتا برای آنگ‌لی

آنگ ‌لی، کارگردان، بالاترین نشان آکادمی فیلم بریتانیا بفتا را دریافت می‌کند
آنگ‌لی که ساخت فیلم‌هایی چون «ضیافت عروسی»، «عقل و احساس»، «ببر خیزان، اژدهای پنهان»، «کوهستان بروکبک» و «زندگی پی» را در کارنامه دارد، جایزه آکادمی فیلم بریتانیا را در مراسم سالانه اعطای جوایز بفتا در تاریخ ۱۱آوریل  ۲۲ فروردین دریافت خواهد کرد.