نشان فرهنگ و هنر فرانسه بر سینه شهاب حسینی

نشان فرهنگ و هنر فرانسه شامگاه پنجشنبه در ضیافت رسمی سفارت فرانسه در تهران به شهاب حسینی، هنرمند ایرانی اهدا شد.