18
شنبه 10 اسفند 1398
شماره 7893
درنگ
23023607
02123023901
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم

تاجی که بر سرمان نشست

ضربه مهلک ویروس کرونا
هر خبر به ضربه‌ای هولناک می‌ماند؛ ضربه‌ای که بی‌پناهی را بی‌پناه‌تر می‌کند. و انگار تاریخ همه درس‌هایش را در این یک‌سال با ما دوره خواهد کرد. شگفت که ما چقدر جان‌سختیم و چقدر شکننده‌.
بعد از کرونا چه عادت‌هایی ممکن است در ما نهادینه شود؟

یادگاری‌های کرونا

​​​​​​​از وقتی که کرونا ویروس پایش را از مرزهای چین بیرون گذاشته، دیگر هیچ سطحی امن نیست. به هیچ‌ نفسی نمی‌توان دل داد و انگار گرمای هیچ سلامی به علیکش نمی‌ارزد.