ارزانی نرخ‌ها در آسمان

کرونا، بلیت هواپیما را زمینگیر کرد
تشدید اقدامات احتیاطی متقاضیان سفر در مقابل ویروس کرونا باعث شده تعداد مسافران هوایی در کشور به‌شدت کاهش پیدا کند.