کیوان مزدا، پدر ستون فقرات از میان ما رفت

خبر کوتاه اما تلخ بود و شوک‌آور؛ خبر چشم فروبستن پروفسور کیوان مزدا، نجات‌بخش زندگی صدها کودک محرومی که از مشکلات حاد ستون فقرات رنج می‌بردند.