بازگشت اختلال جی‌پی‌اس

یک روز پس از اعلام ارجاع پرونده اختلال جی‌پی‌اس در پایتخت به مرجع قضایی، بار دیگر دستگاه‌های غیرمجاز عامل اختلال به‌کار افتادند تا مجدداً کاربران سردرگم شوند
اختلال GPS دوباره دامن تهرانی‌ها را گرفت.