۵ خط جدید معاینه فنی در تهران راه‌اندازی می‌شود

۵ خط جدید معاینه فنی خودروهای سبک در پایتخت راه‌اندازی می‌شود.