خروج چندوجهی

قصد آمریکا برای خروج از پیمان مودت میان 2 کشور ایران و ایالات متحده پس از آن اعلام شد که دیوان لاهه رأی به نفع ایران داد و طی دستور موقتی، آمریکا را از بخشی از تحریم‌ها منع کرد.