حس‌های خیابان را می‌نویسند

«حس خیابان»؛ نخستین جشنواره ادبی دغدغه‌ها و تجربیات کارتن‌خوابی افتتاح شد.