طرحی برای خشونت‌زدایی همه‌جانبه از مدارس در دست تدوین است

معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش گفت: این معاونت به‌دنبال طراحی مدلی برای «خشونت‌زدایی همه‌جانبه در مدارس» است. نمی‌توان در این مسیر تنها روی دانش‌آموزان یا معلمان تمرکز کرد.