صعود ستاره طالبان در سال2019

روز گذشته سومین دور از گفت‌وگوهای مستقیم نمایندگان طالبان و آمریکا در دوحه برگزار شد. دور پیشین این گفت‌وگوها در دوشنبه هفته گذشته برگزار شده و قرار بود تنها یک روز ادامه داشته باشد، با این حال رایزنی‌ها تا به امروز ادامه یافته است