عکس خبر

معاون اول رئیس‌جمهور با اشاره به اینکه بخش خصوصی ایران از گذشته در سوریه فعال بوده، گفت: بی‌تردید در دوران بازسازی سوریه نیز بخش خصوصی ایران در کنار دولت و ملت این کشور حضور خواهد داشت.